Polityka Prywatności


Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz
bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: www.biozdrowo.pl (zwanej dalej
Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych
osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak
są chronione.

§1. Informacje podstawowe.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: biozdrowo.pl
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
  1) poczty E-Mail: [email protected]

  §2. Zasady przetwarzania danych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
  1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
  2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
  3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
  4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
  5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
  6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
  7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
  8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
  §3. Cele i podstawy prawne przetwarzania.
  Twoje dane będziemy przetwarzać:
  1) w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam
  bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji
  prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci
  odpowiedzi.
  2) w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików
  cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z
  prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na
  stronie.

  §4. Zakres przetwarzanych danych osobowych.

  Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:
  1) jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte.
  2) jeśli skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w
  postaci twojego adresu e-mail oraz imienia.
  3) pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach
  cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników
  Strony.

  §5. Termin przechowywania danych.

  Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe.
  Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Twoje
  dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub
  sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy
  prawnie uzasadniony interes Administratora.

  §6. Prawa użytkowników.
 4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
  1) dostępu do treści swoich danych oraz
  2) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  3) prawo do przenoszenia danych,
  4) prawo wniesienia sprzeciwu,
  5) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie,
  chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez
  Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem
  instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 5. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie
  internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

  §7. Pliki cookies.
 7. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w
  zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
  strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
  unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są
  dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
 8. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas
  ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
 9. Cechy plików cookies:
  1) dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie
  Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą,
  którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała
  problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
  2) pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
  3) tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem
  Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie
  odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
  4) pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie
  dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie
  jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
 10. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
  oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
  są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej
  lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane
  są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
  czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 11. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
 12. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
  niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego
  opcji.
 13. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być
  również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów.
  Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
 14. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
  http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 15. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej
  przeglądarki internetowej.
 16. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie
  ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.